BLOG

11.12.    << Zpět na výpis
2015
01-stav-dum_logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Jak jsem vytvářel grafický návrh loga pro Stav Dům

Tvar loga STAVDŮM je vytvořen ze šesti symbolů. Šestka je matematicky dokonalá, je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Písmena „S“ a „D“ jsou iniciály firmy. Symbol ikony domu zastupuje lidská obydlí, pyramida zastupuje stavitelskou rovnováhu založenou na proporci posvátné geometrie a ikony okna i dveří nesou v sobě nejen symboliku domu, ale zároveň v sobě vzbuzují filozofické téma o otevření okna dokořán nebo vstup do nového světa přes dveře poznání.

02-stav-dum_symbol-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Většina úspěšných majitelů firem říká, že dobré logo je víc než jen atraktivní prvek značky. Je to symbol, který říká potenciálním zákazníkům tisíc slov o vaší firmě. Klíčem je co nejpřesněji cílená zpráva, aby vyvolala správné emoce u zákazníků.

 

skica-tvorba-loga-stav-dum_barva-loga-barevnost-loga-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga03-stav-dum_symbol-vesica-pisces-pyramida-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Vesica Piscis je mystický a náboženský symbol vytvořený ze dvou kruhů se stejným poloměrem, protínajících se takovým způsobem, že střed každého kruhu leží na obvodu druhého. Tento symbol byl využíván v Egyptě, v křesťanské tradici, v Indii, v Mezopotámii, afrických kmenech, asijských a dalších civilizací. Je symbolem prvního tvaru vesmíru, expanze reality do duality, prvotní protnutí, prolnutí dvojího, lůno Univerza, spojení mužského a ženského, boha a bohyně.
Tvar střechy v logu byl odvozen od geometrického vztahu mezi Velkou pyramidou a symbolem „Vesica Pisces“ pomocí čtyř malých kruhů a dvou velkých. Vzniklý trojúhelník v tomto schématu má stejné úhlové hodnoty jako Velká pyramida v Gíze.

 

04-stav-dum_symbol-domu-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Základní šablonou pro vytvoření domu, symbolizující stěny jsou geometrické tvary podle posvátné geometrie. Konkrétně jsou proporce odvozeny od Fibonacciho posloupnosti čísel 1, 2, 3 a 5. Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel, začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…atd, kde každé číslo je součtem dvou předchozích.

Fibonacciho posloupnost je manifestována přírodou a to jak v říši živočišné tak rostlinné. Objevuje se např. v semenících slunečnice, kde lze pozorovat jednotlivá semínka uspořádaná do spirál o dvou po sobě jdoucích čísel posloupnosti. Tato vlastnost objevuje u šišek některých listnatých stromů, tam většinou počet spirál tvoří vyšší členy Fibonacciho posloupnosti. Fibonnaciho posloupnost opisuje genealogii včel, stejně jako složení jejich pohlaví. Poměr velikostí dvou po sobě jdoucích komůrek ulity některých plžů odpovídá poměru dvou po sobě jdoucích čísel Fibonacciho posloupnosti. Fibonnaciho posloupnost lze najít u celé řady vyšších rostlin, např. v poměru velikostí jejích listů, nebo úhlu, kterým ze stonku vyrůstají.
Čím větší číslo vydělíme sousedním číslem Fibonacciho posloupnosti, tím přesněji dojdeme k číslu 0,618, což je zlatý řez. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami.

 

05-stav-dum_symbol-domu-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Grafická stavba logotypu – rozměr logotypu definuje velikost všech prvků logotypu a jejich vzájemné umístění. Pro tento přesný popis je definována jednotka X, která se rovná šířce i výšce okna a dveří. Ostatní hodnoty jsou odvozeny od této jednotky a rovnají se jejím násobkům. Vyobrazená konstrukce je pouze pomocná a při práci s logotypem je vhodné používat jeho dodané předlohy v elektronické podobě.

 

06-stav-dum_barva-loga-barevnost-loga-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Barevnost loga slouží jako silný psychologický spouštěč, aby si zákazník symbolu všimnul a budoval vztah k firmě. Lidská mysl je velmi citlivá na vizuální podněty, a barva je jedním z hlavních faktorů.
Oranžová barva je mocná a pozitivní barva. Patří mezi vzdušná znamení a je nejpodnětnější, nejkomunikativnější a nejsdílnější ze všech barev. Symbolizuje štěstí, intelekt a koncentraci, ale také neposlušnost. Pomáhá proti depresím, pesimismu, nespokojenosti, pocitům nechuti a letargii. Vyzařuje optimistickou chuť do života, citové teplo a otevřenost. Je to barva sebedůvěry, nadšení, odvahy.
Chceme-li získat maximální dopad zvolené barevnosti a kódovat jasné poselství, bylo by optimální dodržovat při tvorbě loga pouze jednu barvu. Více barev nabízejí široký výběr produktů a služeb. Použití rozmanitých barev nese poselství různorodosti a začlenění, avšak použijeme je jako doplňkové barvy v designu merkantilních tiskovin, webu a jiných aplikací.

 

 

autor článku a loga:

Michal Botek, kreativec, grafik, fotograf a postproducent
„Mír s Tebou, veškerý můj klid a mír…“

 

Komentáře

 1. Tomáš napsal:

  Jak dlouho jsi to logo dělal? Je to moc promakany.
  Otazka je jestli to ty lidi pochopi?
  U meto evokuje spis nejaky spiritualismus nez stavebnictvi.

  • Michal Botek napsal:

   Týden přemýšlení, skicovaní a vytvoření konceptu – hlavní myšlenky. Dávné civilizace stavěly podle posvátné geometrie, protože chtěly být více spojeni se spirituálním nazíraní reality. člověk, který pozoruje přírodu, vidí v ní to, co viděl tvůrce pyramid a jiných staveb, co jsou vytvořené podle tohoto konceptu. V těchto místech člověk cítí silnou rezonanci. Nejde o to, jestli to člověk chápe. V jeho podvědomí jsou ukryté informace, které se spouští bez jeho vědomí. Kdo chápe smysl značky Nike? Ta fajfka je křídlo a to křídlo patří bohyně Niké, což byla v řecké mytologii patronka vítězství. Mýty jsou silně ukotvené v našem podvědomí a jsou tedy skutečné, jak o nich psal C.G. Jung. Tvorba loga je velká alchymie. Kdo je tvoří podle symboliky a hledá v nich vyšší záměr, bude mít větší vždy sílu. Je to cesta, obsáhnout co nejvíc myšlenek v co nejsnadnější formě. Děkuji.

 2. Jiří napsal:

  ✔ je negativní symbol. Znázorňuje vítězství materiálu nad duchem. Posvátná geometrie je všude kolem nás a je dobré ji i vidět.

Zanechte komentář