PORTFOLIO

24.09.    << Zpět na výpis
2015

Logotyp a identita, Stav Dům

01-stav-dum_logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

 

 

 

 

02-stav-dum_symbol-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga03-stav-dum_symbol-vesica-pisces-pyramida-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga04-stav-dum_symbol-domu-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga05-stav-dum_symbol-domu-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga06-stav-dum_barva-loga-barevnost-loga-fibonacciho-poslopnoust-idea-loga-logo_michal-botek-grafik_fotograf_postprodukce-tvorba-loga-tvorit-logo-graficky-navrh-loga-tvorba-firemniho-loga

Zanechte komentář