I was approached by advertising agency Rency to create a visual concept for their Alternaut virtual reality project. I used a combination of photography, 3d model and post production techniques.
Do you need to create an advertising campaign or advertising photography? Email michal@michalbotek.cz

KONCEPT FOTOGRAFIE
Chtěli jsme vyjádřit symbolem a příběhem silné téma, vystihující prvotní zážitek při seznámení se s virtuální realitou. Vycházeli jsme ze známého pojmu Argonauté nebo v naší době známe variace kosmonauté či psychonauté, označující průzkumníky oblastí, které jsou dosud pro člověka neprobádané. Název Alternaut odkazuje také na řeckou mytologii, o hrdinech, plavící se na lodi Argó za Zlatým rounem.
Snažím se do mým příběhů vnést archetypy, protože pouze tento prastarý model ve všech kulturách zasáhne každého diváka a dokáže s ním skvěle komunikovat prostřednictvím obrazu.
"Vše, co se děje, je symbol, a protože sám sebe dokonale reprezentuje, ukazuje na vše ostatní."  - Johann Wolfgang von Goethe
"Co to znamená "žít" pro člověka náležejícího k tradičním kulturám? Znamená to především žít podle mimolidských vzorů, shodně s archetypy. A tedy žít v lůně reálného, protože skutečně reálné jsou jen archetypy".  - Mircea Eliade
"Archetypy jsou formy či obrazy kolektivní povahy, které se objevují v podstatě na celém světě jako součást mýtů a zároveň jako jednotlivé prvky neznámého původu.​​​​​​​ Archetyp v podstatě představuje nevědomý obsah, který se uvědoměním a vnímáním mění, a to ve smyslu toho kterého individuálního vědomí, v němž se objevuje."  - Carl Gustav Jung
Mým tématem je analogie hrdiny, vydávající se prozkoumat, pro něj neznámou a temnou jeskyň. Když člověk poprvé vejde do virtuálního světa, může zažít strach v podobě skoku přes propast do míst, kde na něj čeká střetnutí s nestvůrou. Na konceptu lze vidět útěk od studené temnoty s dinosaurem, do teplé části, někam na začátek, kde se protagonista ještě cítil bezpečně. Příběh lze chápat jako náš strach z nového a neznámého prostředí. Ve virtuální realitě tělo opravdu reaguje na všechny podněty, protože mozek si opravdu myslí, že tuto realitu plně prožívá. 
Tvorbu začínám vždy od myšlenky k různým skicám, jak scénu vytvořit a jak přistupovat k focení. To mi pomůže, nejen si celý obraz lépe představit, ale nachystat dobře produkci a usnadnit si tím práci při focení i finální části v postprodukci.

Chcete ode mě vymyslet a vytvořit také reklamní fotografii
Volejte 603 89 00 99 nebo pište na michal@michalbotek.cz
Michal Botek, grafik a fotograf retušér, Olomouc
Back to Top