Koré / Persephone
Koré / Persefoné (mytologie) - part 1
-
Děkuji za skvělou spolupráci, všem krásným slečnám z Outfitter Modeling Agency za styling - Ladka Pridalova Hair&Makeup a Kláře za jedinečné šaty Svatební eshop
Nevinná Kóré, trhající kvítky narcisu je na rozkvetlé louce svedena a znásilněna bohem Hádem, který kolem projíždí se svým spřežením a poté ji unese k sobě do podsvětí. Její matka, Démétér ji marně hledá po celé zemi a propadá zoufalství. Nakonec dospěje k dohodě s Hádem, že Koré bude vždy moci na dvě třetiny roku navštívit svou matku, ale pak se zase na zbylou část roka vrátí do podsvětí. Doba, kdy je Koré v podsvětí, prý dala vzniknout období zimy, zatímco je-li Koré u své matky, vše opět kvete a panuje léto. 
-
První část příběhu je zaměřena na soutěživosti dívek o nejkrásnější květ.
-
"Koré, je pro mě, mladá, zrající dívka, dosud ve věku nevinnosti, než zažije přímou iniciační zkušenost s mužem. Pamatuji si, jak jsem Koré během svých mladých let spatřil v očích těch, které jsem považoval za nejkrásnější, a ty, jenž něčím nepopsatelným převyšovaly ostatní slečny. Pamatuji si, tu posedlost, utrhnout spanilý květ, a žít s pocitem, že nikdy neuvadne."

Back to Top