Symbolika v logu má mnoho smyslů, a tím širší obsah subjektu, školy. Piktogram (symbol - logo) musí být abstraktní, čitelný a jednoduchý, aby splnil přísné požadavky na aplikovatelnost v různých médiích, ať už v tiskových nebo digitálních prezentací. Kladen je důraz i na originalitu a jednoduchost.
Čáp a komín odkazuje na lokalitu školy. Tužka je nástroj pro zaznamenávaní myšlenek a vědomostí. Spirálu můžeme pozorovat v přírodě, jako trajektorii vývoje. Labyrint je myšlenkové bludiště, získaných znalostí a cesta z něj, je proud, který si vybereme pro svůj další vzdělávací nebo profesní růst. Kniha je symbolem myšlenek současníků, velikánů minulosti a studnicí moudrosti uchovanou od počátku písma. Logo ZŠ Gorkého obsahuje všechny zmíněné symboly.
Prozkoumali jsme desítky navrhovaných tvarů. Tato etapa umožňuje strávit čas hledáním nejvhodnějšího tvaru a zároveň získat ty nejlepší výsledky. Zjistili jsme, že tvary symbolu by mohly být úžasně odlišné: ostré, zaoblené, jednoduché, detailní.

Merkantilní tiskoviny - vizitka, hlavičkový papír a dopisní obálka
Chcete vytvořit logo a grafický manuál? Volejte 603 89 00 99.
Back to Top