Kamarád otevřel v Olomouci centrum tradiční čínské medicíny a poprosil mě, abych mu vytvořil obraz do čekárny. Ideou konceptu je symbol jin jang, jehož smyslem je symbióza dvou polarit ve vzájemné rovnováze. Tyto duální protiklady představuje na fotografii ohnivý muž a vodní žena foceni na lokacích, a poté v postprodukční části dotvořeni ve Photoshopu.  
Člověk je na misce vah a balancuje, nebo padá. Život v harmonii je o rovnováze. 
-
A friend of mine opened a traditional Chinese medicine center in Olomouc and asked me to create a painting for his waiting room. The idea of the concept is the yin yang symbol, the meaning of which is the symbiosis of two polarities in mutual balance. These dual opposites are represented in the photograph by a fire man and a water woman photographed on location, and then refined in Photoshop in post-production.  

The Human is on the scales, balancing or falling. Living in harmony is about balance. 
Back to Top