"Čím být, čím nebýt? Otázka, která rezonuje v duši každého studenta, když se dívá do dnešní nejisté budoucnosti. Moje idea reklamní kampaně propojuje tento existenciální zápas s každodenní realitou. Každá fotografie, každý grafický design a každý projekt postprodukce je jako scéna, ve které se naše postavy ptají sami sebe: Čím být, čím nebýt?
Ekonomika podnikání: Zde se studenti učí být lídry svého osudu, navigovat v podnikatelských vodách a hledat inovativní cesty k úspěchu. Jsou to budoucí manažeři, podnikatelé a tvůrci změn.
Obor obchodník: Ti, kteří vybírají cestu obchodu, se stávají architekty obchodních strategií. Zasvěcení do umění jednání, prodeje a marketingu, jsou připraveni zvednout závoj a odhalit nové obzory obchodního světa.
Umělecký obor: Pro ty, kdo si zvolí uměleckou dráhu, je obloha jejich hledání nekonečná. Jsou to vizionáři, kteří překračují hranice a odhalují krásu a sílu vizuální tvorby ve světě především reklamním, ale i možná uměleckém.
Učební obor: Učitelé jsou průvodci poznání, světla v temnotě nevědomosti. Skrze ně se zrození myšlenek stává realitou, a nové generace jsou připraveny na výzvy zítřka.
Moje reklamní kampaň prostřednictvím fotografie a grafického designu je zrcadlem života, ve kterém se střetáváme s otázkami a hledáme odpovědi. Ta základní pro mladou generaci může znít: "Čím být, čím nebýt?"

Maturitní obor Ekonomika a podnikání - Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Cestovní ruch najdou absolventi uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat činnosti charakteru obchodně-podnikatelského, provozního a řídicího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu, na úřadech a v institucích veřejné správy v této oblasti. Absolventi se uplatní v oboru cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, agentur, turistických informačních center, hotelových komplexů a ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu. Dále se uplatní jako průvodci cestovního ruchu, recepční apod. Díky profilujícímu okruhu účetnictví a daně však mohou najít práci i mimo oblast cestovního ruchu, což je pro takto zaměřené studium výhodou ve srovnání s absolvováním úžeji zaměřeného oboru cestovní ruch. 

Maturitní obor Ekonomika a podnikání - Po studiu oboru Ekonomika  a podnikání v zaměření Účetní a daňový specialista, který je velmi žádaný na trhu práce, je absolvent připraven samostatně praktikovat účetní a daňové poradenství. Mezi základní dovednosti řadí schopnost využívat modelový software, v tomto prostředí zpracovávat kompletní majetkovou agendu, včetně personalistiky, odvodové povinnosti a on-line komunikace s bankou. Samostatně zpracuje přiznání k dani příjmů fyzických a právnických osob, na základě něhož doporučí a předloží návrh daňové optimalizace firmy. Pojmenuje základní ukazatele pro rozhodování o ekonomické a finanční situaci firmy, navrhne podmínky pro stabilizaci a konkurenceschopnost. Je finančně gramotný. Může pracovat i v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích a v jiných organizacích.

Maturitní výtvarný obor Grafický design - Absolventi studia Grafického designu nacházejí uplatnění v různých oblastech širokého spektra designérských a realizačních činností v rámci propagace a reklamy, zejména jako designéři v grafických studiích, výtvarní redaktoři v redakcích novin a časopisů, designéři v reklamních agenturách, architektonických ateliérech v odděleních propagace a marketingu aj. Dále se mohou uplatnit i v příslušné oblasti samostatné výtvarné činnosti. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je úplné střední vzdělání, výtvarný talent, estetické cítění, tvůrčí schopnosti, nápaditost, trpělivost.

Reklamní kampaň určená pro sociální sítě Facebook a Instagram. 
Proces zakázky a technika: kreativní koncept, slogan, skica, foto a postprodukce, grafický design
Zaujala vás má práce v oblasti Art directorství, grafického designu a fotografie? Pokud ano, neváhejte a dejte mi vědět! Můžete se mnou spolupracovat a já vám mohu přinést vašemu projektu jedinečnou kreativní ideu a formu. Kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a společně můžeme vytvořit něco úžasného.
TELEFON 603 89 00 99
EMAIL michalbotek@icloud.com

Back to Top