Logo je nejdůležitějším aspektem identity. Je také výchozím bodem pro komplexní systém předpisů a rozlišovacích variací. Samotné logo nemůže být řešením všech komunikačních vztahů. Reprezentuje hodnoty společnosti, ale nikdy ji nemůže plně nahradit.
Mým cílem bylo vytvořit logo, které odráží spojitost hned několika témat, pomocí symbolů, které se vztahují k IT a technologiím. Využil jsem vztah dnešních technologií, které propojují systémy pomocí virtuální platformy, ale zároveň jsou zdrojem fyzických produktů. Virtuální svět zastupuje obraz sítě a fyzické technologie obraz mikročipu a obvodu.
Samotné logo musí být abstraktní, čitelné a jednoduché, aby splnilo přísné požadavky na aplikovatelnost v různých médiích, ať už v tiskových nebo digitálních prezentací. Kladen je důraz i na originalitu a jednoduchost.
Prozkoumal jsem několik možností, jak propojit výše uvedenou ideu. Skicování mi umožňuje, strávit čas, hledáním nejvhodnějšího tvaru a zároveň získat ty nejlepší výsledky.
Back to Top