Logo je nejdůležitějším aspektem identity. Je také výchozím bodem pro komplexní systém předpisů a rozlišovacích variací. Samotné logo nemůže být řešením všech komunikačních vztahů. Reprezentuje hodnoty společnosti, ale nikdy ji nemůže plně nahradit.
Naším cílem bylo vytvořit logo, které odráží spojitost hned několika témat, pomocí symbolů, které se vztahují nejen k samotné fyzioterapii, ale i k holistickému přístupu k tělu. Člověk, který je v harmonii, jak s myslí, tak i s tělem. Využili jsme zenový klid, meditujícího člověka v lotosové sedu, spirálu pohybu jako symbol evoluce od problému, k řešení, a v druhém plánu i možnost, zaměřit se na ženy v období okolo porodu i po porodu, jestliže vzroste část této konkrétní klientely. Logo představuje v celkovém obrazu harmonii a vitalitu, a proto je zvolena i tato oranžová verze barvy, vyjadřující energii.
Piktogram loga musí být abstraktní, čitelný a jednoduchý, aby splnil přísné požadavky na aplikovatelnost v různých médiích, ať už v tiskových nebo digitálních prezentací. Kladen je důraz i na originalitu a jednoduchost.
Prozkoumal jsem několik tvarů, vyplývající ze symboliky piktogramů. Skicování mi umožňuje, strávit čas, hledáním nejvhodnějšího tvaru a zároveň získat ty nejlepší výsledky, abych jednotlivé symboly spojil v jeden celek.
Back to Top