Logo je nejdůležitějším aspektem identity. Je také výchozím bodem pro komplexní systém předpisů a rozlišovacích variací. Samotné logo nemůže být řešením všech komunikačních vztahů. Reprezentuje hodnoty společnosti, ale nikdy ji nemůže plně nahradit.
Back to Top